Messutiimi

Tällä sivulla esittelemme vuoden 2018 messutiimin.

 

 

Projektipäällliköt / Project managers

Tänä vuonna Messujen projektipäälliköinä toimivat pyhäjokinen Venla Impola sekä raahelainen Olga Similä. Tyttöjen tehtävänä on pitää kaikki kasassa, huolehtia kaiken tapahtumisesta ajallaan ja lopulta jopa messujen onnistumisesta. Projektipäälliköt ovat tuki ja turva, joilta voi mennä aina kysymään vaivaavista asioista. Tyttöjen loistava yhteishenki on varmasti hyvä pohja messujen onnistumiseen.

Venla Impola ja Olga Similä.

 

 

Viestintävastaavat / Communication managers

Katariina Soronen ja Aliisa Impola.

Viestintäpäälliköt vastaavat messujen viestinnästä. Heidän täytyy olla ns. perillä kaikesta, ja huolehtia, että kaikki ovat tietoisia tärkeistä asioista kuten kokouksista. Lisäksi Viestintäpäälliköille kuuluu sosiaalisen median ylläpito. Siis instagram, facebook, snapchat ja nämä kotisivut ovat heidän vastuullaan. Oikeastaan tehtävänä on huolehtia niin tiimimme sisäisestä, kuin ulkoisesta kommunikaatiosta ja viestinnästä. Huolehtia, että mahdollisimman moni on tietoinen messuista ja päivän ohjelmasta ja tapahtumista. Tänä vuonna viestintäpäällikkönämme toimivat kaksi taitavaa kirjoittajaa Katariina Soronen ja Aliisa Impola.

 

 

Looshitiimi / Exhibitor team

Looshitiimin työ on hyvin tärkeää messupäiven onnistumisen kannalta, sillä paikalle saapuu useita näytteilleasettajia. Looshitiimi vastaa luonnollisesti näytteilleasettajien varaamista looshi- markkina- ja pöytäpaikoista ja vastaa, että kaikki on kunnosssa. Perinteisesti looshitiimi aloittaa työnsä jo aikaisin ja huolehtii, että mahdollisimman moni saapuu messuille yrityksensä tai yhdistyksensä kanssa. Looshipäällikkönämme toimii tänä vuonna hyvin toimiva tyttökolmikko: Sofia Sipilä, Anna Tuuttila ja Saara Pehkonen.

Anna Tuuttila, Sofia Sipilä ja Saara Pehkonen

 

 

Mainostiimi / Advertisement team

Eemeli Rantala, Matti Sarpola, Oona Korpela, Karim Sarpola, Iida Halunen ja Juho Hummasti.

 

Mainostiimi on hyvin vastuullisessa tehtävässä, sillä messulehti ja pääasiassa juuri mainokset ovat yksi suurimmasta osasta messujen tuottoa. Mainostiimin tehtäviin kuuluu tietysti myydä messulehti täyteen mainoksia, johon tarvitaan huomattavasti sitoutumista ja stressinsietokykyä. Tämän vuoden mainospäällikkönä toimii Oona Korpela. Tiimiin kuuluvat Iida Halunen, Matti Sarpola, Karim Sarpola, Eemeli Rantala sekä Juho Hummasti.

 

 

OhjelmaVASTAAVAT / Programme MANAGERS

Vaikka koko tiimimme on mukana vaikuttamassa messujen ohjelmaan ja antamassa oman panoksensa siihen, on kuitenkin olemassa ohjelmavastaavat, jotka konkreettisesti vastaavat messujen ohjelmasta. Tämän vuoden ohjelmavastaavat Oona Pisilä ja Jenna Pietilä ovat jo alkaneet suunnitella ohjelmaa syksyn messuille. Tavoitteena olisi selkeästi, että messupäivän ohjelma poikkeaisi reilusti perinteisestä ja tarjolla olisi mahdollisimman paljon kaikkea uutta, joka tuo paikalle myös uusia kasvoja niin läheltä kuin kaukaa.

Jenna Pietilä ja Oona Pisilä

 

 

Kahvilatiimi / Cafe team

Milja Raitanen, Tuuli Luimula, Venla Eskola, Iida Halunen ja Meeri Kivimäki.

Messupäivänä vieraiden tarjoilusta vastaa kahvilatiimimme, joka sekä suunnittelee, että valmistaa tarjottavat tuotteet messuille. Kahvila on perinteisesti ollut messuilla paikka, jonne voi tulla kaiken muun hälinän keskellä rauhoittumaan ja nauttimaan herkuista ja juomista. Kahvilatiimimme päällikkönä toimii tänä vuonna raahelainen Venla Eskola. Tiimissä mukana ovat myös Iida Halunen, Milja Raitanen, Meeri Kivimäki sekä Tuuli Luimula.

 

 

MuotinäytösVASTAAVAT / Fashion show MANAGERS

Messujen muotinäytösvastaavat ovat luomassa messujen kohokohtaa, jo perinteeksi muotoutunutta muotinäytöstä. Tänä vuonna tähän rooliin on valittu kaksi hyvin innokasta raahelaista: Nea Korpela ja Maria Autio. Tytöt ovat jo alkaneet suunnitella syksyn messujen muotinäytöksiä, jotka saattavat tänä vuonna yllättää jopa Pyhäjokiset vierailijat. Teeman mukaan mukana on nuorisokulttuuria sekä turvallisuutta ja perinteinen juhlamuotinäytös.

Nea Korpela ja Maria Autio.

 

 

Päätoimittajat / Editors in chief

Milja Raitanen ja Elina Mattila.

Päätoimittajan työhön kuuluu pääasiassa messulehden juttujen kirjoittaminen, mutta yhdessä viestintäpäälliköiden kanssa he kirjoittavat juttuja muihinkin lehtiin. Messulehti on yksi suurimmista tuloista messuilla, joten tytöillä on iso vastuu työssään varmistamassa, että messulehdessä kaikki on kunnossa ja kaikki toimii. Yhdessä Graafisten suunnittelijoiden kanssa he pääsevät myös suunnittelemaan lehden ulkoasua ja sen väriteemoja. Päätoimittajina toimivat Milja Raitanen ja Elina Mattila. Tytöiltä kirjoittaminen sujuu ongelmitta.

 

 

Graafiset suunnittelijat / Graphical designers

Messujen julkisivusta niin messulehdessä että nettisivuillamme vastaavat juurikin graafiset suunnittelijat. He sommittelevat lehden jutut, kuvat, mainokset ja muut paikalleen. Messulehden ulkoasu ja taittaminen ovat kokonaan graafisten suunnittelijoiden käsissä. Tämän vuoden graafisina suunnittelijoina toimivat Karim Sarpola ja Matti Sarpola.

Matti Sarpola ja Karim Sarpola.

 

 

Tekniikkatiimi/ Technology team

Teemu Aittola, Juho Hummasti ja Riku Lind.

Messupäivänä hyvin konkreettisista käytännön asioista on huolehtimassa vastuullinen tekniikkatiimi, joka huolehtii niin valoista kuin äänistä. Pojat ovat siis suuressa vastuussa juuri messupäivän onnistumisesta. Tiimin vastuulla on perinteisesti myös ulko- ja sisätilojen, esiintymislavan ja näyttämön rakentaminen. Tänä vuonna tärkeän tekniikkapäällikön rooliin on valittu Juho Hummasti. Tiimiin kuuluvat myös Riku Lind ja Teemu Aittola

 

 

TalousPäälliköt / Financial MANAGERS

Messujen taloudesta, rahoista ja kirjanpidosta huolehtivat luonnollisesti talouspäälliköt, joilta vaaditaan huomattavaa luottamuksellisuutta ja huolellisuutta. Taloudesta vastaavat huolehtivat messujen butjetin kuntoon sekä vastaavat ajallaan kirjanpidosta, kuluista sekä tuloista. Luonnollisesti he ovat vastuussa myös messujen laskutuksesta ja koko organisaatiomme palkoista. Tehtävä vaatii paljon tarkkaavaisuutta, sekä hyvän laskupään, minkä vuoksi tehtävään on tänä vuonna valittu kaksi hyvin tarkkaa ja huolellista tyttöä Meeri Kivimäki ja Tuuli Luimula.

Tuuli Luimula ja Meeri Kivimäki.

 

 

Sponsoripäälliköt/ SPONSOR MANAGERS

Valtteri Martin ja Daniel Råman

Mainostiimin lisäksi olemme tälle vuodelle ottaneet uudeksi tiimiksi sponsoripäälliköt, jotka tietysti hankkivat sponsoreita messuja varten. Se onkin tärkeää, sillä hyvällä sponsorirahoituksella saamme mahdollisuuden esimerkiksi parhaaseen mahdolliseen ohjelmaan. Sponsoripäälliköitä tänä vuonna ovat Valtteri Martin ja Daniel Råman