Messutiimi

Tällä sivulla esittelemme vuoden 2019 messutiimin.

 

 

Projektipäällliköt / Project managers

Vuoden 2019 messuorganisaation projektipäälliköinä nähdään Helvi Heikkilä ja Josefiina Saukko. Tehtävässään he ovat viime kädessä vastuussa koko messujen onnistumisesta. Erityisesti tässä roolissa korostuvat hyvät neuvottelutaidot, rohkeus ja vastuuntunto. Heidän on huolehdittava jokaisen tiimin asioista, jonka takia työskentely koko organisaation kanssa on heille arkipäivää. Tällä hetkellä "projut" kokoustavat tiimien kanssa ja suunnittelevat eri tahojen avustuksella tulevien messujen ohjelmaa ja muita tärkeitä asioita, joista kerromme myöhemmin lisää. Tämän vuoden projektipäälliköt hoitavat tehtävänsä positiivisella ja reippaalla asenteella.

Helvi Heikkilä ja Josefiina Saukko.

 

 

Viestintävastaavat / Communication managers

Janika Kurkinen, Milla Ohvo ja Jonna Eskola.

Messuorganisaation viestinnästä vastaa tämä kolmikko; Milla Ohvo, Janika Kurkinen ja Jonna Eskola. Meidän tehtäviin kuuluu yleinen tiedottaminen messuorganisaation sisällä ja ulkopuolella. Tämän vuoden viestintäpäälliköillä on jokaisella oma alueensa hoidettavana. Millan tehtävänä on huolehtia sosiaalisen median kanavista. Hän päivittää siis meidän Instagramia, Twitteriä sekä Facebookia. Janika puolestaan vastaa tulevista lehtijulkaisuista sekä tämän messublogin päivittämisestä ja ylläpidosta. Jonna hoitaa messuorganisaation sisäistä viestintää. Hänen tehtävänään on siis informoida kaikkia kokouksista, päätöksistä ja muista eteen tulevista asioista. Vaikka jokaisella meistä on oma vastuualue, avustamme toinen toisiamme tarpeen tullen ja hoidamme tehtävämme yhdessä .

 

 

Looshitiimi / Exhibitor team

Messuilla olennainen ja tärkeä osa koostuu näytteilleasettajista. Ketkä sitten huolehtivat, että messuilla on yrityksiä paikalla ja näytteilleasettajilla kaikki hyvin? No looshitiimi tietenkin! Messujen loosheista vastaa tänä vuonna iloinen kolmikko; Martta Rautakoski, Milla Lehtelä ja Inka Kyllönen. Heidän tehtävänään on siis huolehtia niin sisätilojen kuin ulkona olevien markkinapaikkojen näytteilleasettajista. He ovat yhteydessä yrityksiin ennen messuja sekä messujen aikana huolehtivat, että kaikissa loosheissa on kaikki hyvin. Heidän puoleensa yritykset voivat kääntyä heti, jos kysyttävää ilmenee. Roolissaan he saavat työskennellä erilaisten yritysten ja ihmisten kanssa. Vastaan tulee yhtä monta erilaista ihmistä kuin on yrittäjääkin. Sen takia hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä organisointikyky ovat avainasemassa tässä roolissa. .

Martta Rautakoski, Milla Lehtelä ja Inka Kyllönen.

 

 

Mainostiimi / Advertisement team

Takarivi: Johannes Malinen, Eerik Soronen, Julius Kalliokoski ja Valtteri Salmela. Eturivi: Siiri Jurmu, Jami Pekkarinen, Roosa-Maria Tornberg ja Lotta Saukko.

 

Tulevassa messulehdessä sekä aivan pian ilmestyvässä esimessuliitteessä nähdään paikallisten yritysten mainoksia. Näiden mainosten takana häärää 8 henkinen tiimi. Mainostiimiin kuuluu 3 mainospäällikköä sekä 5 mainostiimiläistä. Päälliköinä vuoden 2019 mainostiimissä toimii Johannes Malinen, Eerik Soronen sekä Roosa-Maria Tornberg. Heidän vastuullaan on mainosten ja laskutustietojen oikeellisuus, tiimin pysyminen aikataulussa sekä yleisesti mainosten myynnistä vastaaminen. Heitä kannattaakin lähestyä, mikäli mainoksista ilmenee kysyttävää. Roolissaan heiltä odotetaan positiivista asennetta myyntityöhön sekä järjestelmällisyyttä. Kun yhteistyötä tehdään erilaisten yritysten kanssa, on huoledittava kaiken menevän sovitun mukaisesti.

 

 

OhjelmaVASTAAVAT / Programme MANAGERS

Messuorganisaatioomme kuuluu kolme iloista ohjelmapäällikköä; Nette Jylkkä, Jenny Röning sekä Essi Kamunen. Heidän tehtävänään on suunnitella messupäivän ohjelma. Sen tulee sopia messujen teemaan sekä toimia dynaamisesti. Tottakai tärkeää on myös, että ohjelma viihdyttää kävijöitä ja on kävijäkunnalle suunnattua. Messuilla vierailee erilaisia ihmisiä vauvasta vaariin, jonka takia kaikille on löydyttävä jotain mielenkiintoista katsottavaa. Ohjelmatiimin harteilla on myös lavalla tapahtuvien juontojen suunnittelu. Kaiken tämän takia heidän rooleissaan korostyy kyky toimia yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa sekä kyky organisoida asioita järjestelmällisesti. Tärkeää on myös pystyä tarttumaan toimeen reippaalla otteella ja positiivisella asenteella.

Nette Jylkkä, Jenny Röning ja Essi Kamunen.

 

 

Kahvilatiimi / Cafe team

Hilda Korpela, Riina Alila, Hanna Silvola, Ronja Niemelä, Heidi Saario ja Erica Blikst.

Messujen yhtenä tärkeimmistä osista on kahvila. Siellä messukävijät voivat vaihtaa kuulumisia ja nauttia runsaista tarjoiluista. Kahvilatiimi suunnittelee ja valitsee tarjoiltavat tuotteet. Tänä vuonna kahvilatiimi koostuu kahdesta kahvilapäälliköstä ja neljästä tiimiläisestä. Kahvilapäälliköinä toimivat Heidi Saario ja Erica Blikst. Tiimiläisinä heillä on Hanna Silvola, Ronja Niemelä, Hilda Korpela ja Riina Alila. Kahvilapäälliköt vastaavat yhdessä tiimiläistensä kanssa kahvilan menun, hinnaston ja sisustuksen suunnittelusta. He myös tekevät talouspäälliköiden kanssa alustavan budjetin kahvilalle. Kahvilatiimi valmistaa itse osan tarjottavista, joten heidän työ painottuu pääasiassa viime hetkille ennen messupäivää. Tärkeää on osata arvioida, minkä verran mitäkin tuotetta tarvitaan.

 

 

MuotinäytösVASTAAVAT / Fashion show MANAGERS

Messujen ohjelmassa oikeastaan odotetuin osa on muotinäytös, joita on messupäivän aikana perinteiseen tapaan kaksi. Ensimmäisessä muotinäytöksessä korostuu messujen teema, joka näkyy niin musiikissa kuin mallien asuissakin. Jälkimmäinen muotinäytös on nimeltään juhlamuotinäytös, joka on nimensä mukaan juhlava ja sitä kutsutaan melkeinpä messupäivän kohokohdaksi. Syysmessujen muotinäytöksestä huolehtii ihana kolmikko; Ella Mikkonen, Saana Harjuhaahto ja Janette Niinimaa. Heidän tehtäväänsä kuuluu paljon työtä, jonka takia heiltä odotetaan vastuullista ja innostunutta suhtautumista työhönsä.

Saana Harjuhaahto, Janette Niinimaa ja Ella Mikkonen.

 

 

Päätoimittajat / Editors in chief

Hanna Peltola ja Janne Niemelä.

Tämän vuoden messulehden sisällön takana häärää tehokaksikko; Hanna Peltola ja Janne Niemelä. He ovat vuoden 2019 organisaation päätoimittajia. Heidän vastuullaan on messulehden sisältö sekä jakeluun liittyvät asiat. Olennaisena osana heidän roolissaan korostuu hyvät kirjoitustaidot, luovuus sekä kyky tuottaa monipuolista luettavaa. Toimittajina heidän tehtäväänsä kuuluu monien ihmisten haastattelu, jonka takia heiltä odotetaan pirteää asennetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Tänä vuonna päätoimittajien vastuulla ei ole pelkästään lehtien sisältö. Yksi meidän sosiaalisen median kanavista on tämä messublogimme. Messublogin sisällöstä päätöimittajat vastaavat yhdessä viestinnän kanssa.

 

 

Graafiset suunnittelijat / Graphical designers

Tämän vuoden messulehdestä organisaatiomme näköisen muovaa graafikot Iivari Rantala ja Jere Wallin. Työssään graafikoiden päätehtävä on messulehden taitto. Myös messupäivänä nähtävät kyltit, kartat ja muut opasteet ovat heidän käsialaansa. Esimessuilla nähdyt kahvilan hinnastot ja ohjelmalaput olivat myös graafikoiden tehtäviin kuuluvia. Esimessuliitteessä sekä varsinaisessa messulehdessä nähdyt mainokset kuuluvat luonnollisesti myös taittajien työhön. Tämän takia he työskentelevät paljon yhteistyössä mainos-ja ohjelmatiimin kanssa. Työssään heiltä odotetaan olennaisesti osaamista lehden taittoon, yhteistyökykyä sekä luovuutta. Heidän on kyettävä työllään luomaan ikään kuin messujen teemalle ilmeen ja ulkovaatteet. Syksyllä näemmekin tämän kaksikon lopullisen työn tuloksen, kun messulehti saadaan valmiiksi ja ihmisten luettavaksi!

Jere Wallin ja Iivari Rantala.

 

 

Tekniikkatiimi/ Technology team

Veera Kansanoja, Jaakko Suni ja Toni Isotalus.

Messupäivän onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki sujuu ongelmitta. Tekniikkavastaava ja hänen tiiminsä huolehtivat siitä. Tämän vuoden tekniikkapäällikkönä toimii Toni Isotalus ja hänen tiimiinsä kuuluu Jaakko Suni ja Veera Kansanoja. Tekniikkatiimi huolehtii siitä, että messuille suunniteltu malli on toimintakelpoinen. Heidän harteillaan on messujen tila- ja sähkötarpeen suunnittelu ja toteutus. Lisäksi he huolehtivat messujen ulko-ja sisätilojen rakentamisesta sekä lavan kasaamisesta. Luonnollisesti tässä tehtävässä on tärkeää osata ottaa asioista selvää, tehdä tiivistä yhteistyötä toisten kanssa sekä toimia vastuullisesti ja suunnitelmallisesti työssään.

 

 

TalousPäälliköt / Financial MANAGERS

Messuja järjestettäessä on tärkeä huolehtia sen rahaliikenteestä ja taloushallinnosta. Organisaatiomme talousjohtajat Iiris Sippala ja Oiva Rautio huolehtivat tästä tehtävästä. Työssään Iiris ja Oiva seuraavat suorituskirjaa, huolehtivat laskutuksesta sekä ylläpitävät asiakas- ja tuotekortistoa. Koska talousjohtajia tarvitaan melkein joka välissä, heidän yhteistyökenttä kattaa koko organisaation. On kuitenkin myös tärkeää, että talousjohtaja kykenee hyvän vuorovaikutuksen lisäksi myös itsenäiseen työhön. Rahaliikenteen kanssa työskenneltäessä on tärkeää toimia tarkasti ja sitoutua siihen. Sen takia talousjohtajilta odotetaan tarkkuutta ja vastuullisuutta työssään.

Oiva Rautio ja Iiris Sippala.

 

 

Sponsoripäälliköt/ SPONSOR MANAGERS

Elias Kaurala ja Pieta Tölli

Pieta Tölli ja Elias Kaurala ovat kummatkin tehtävänimikkeeltään sponsoripäälliköitä. Kuten kaikilla tiimeillä, myös heillä on merkittävä rooli messujen onnistumisessa. Heidän tehtävänään on hankkia messuille sponsoreita ja yhteistyökumppaneita. Puhelut ja kommunikointi erilaisten yritysten kanssa on heille arkipäivää, jonka takia hyvät vuorovaikutustaidot ovat tehtävässä hyödyksi. Tiivis yhteistyö sponsoripäälliköiden välillä on tärkeää, jotta kummatkin pysyvät ajantasalla. Toistensa lisäksi sponsoritiimi tekee yhteistyötä tiiviisti projekti- ja viestintäpäälliköiden kanssa.