Messutiimi

Tällä sivulla esittelemme vuoden 2017 messutiimin.

 

 

Projektipäällliköt / Project managers

Messujen peruskivenä toimivat tänä vuonna reipas partiolainen ja aktiivinen pyhäjokinen Julius Yrjänä sekä ensimmäistä kertaa messujen historiassa raahelainen Victoria Peltoniemi. Projektipäälliköt pitävät kasassa messujen ohjaksia sekä vastaavat viime kädessä messujen onnistumisesta. He pitävät koko messutiimin kasassa sekä järjestävät esimerkiksi suurimman osan kokouksista ja hoitavat ns. edustustöitä. Kevään aikana projektipäälliköt ovat päässeet mm. osallistumaan Asunto Oy Pyhäjoen Koskipuiston peruskiven muuraustilaisuuteen sekä kokoustamaan mm. kunnanjohtajan kanssa. Projektipäälliköt toimivat myös muille tukena ja turvana kuten myös kaikki muutkin messujen työntekijät. Messut ovatkin mahtava keino yhdistää lukiolaisia.

Julius Yrjänä ja Victoria Peltoniemi.

 

 

Viestintävastaavat / Communication managers

Inka Rantala ja Miia Pietilä.

Viestintäpäälliköt nimensä mukaisesti vastaavat messujen viestinnästä ja kommunikoinnista. Viestintäpäällikön täytyy olla “kaikesta perillä”, sillä he infoavat ja huolehtivat, että jokainen tietää tulevan kokouksen sekä on perillä messujen asioista. Lisäksi he vastaavat kaikista messujen sosiaalisista medioista ja niiden ulkoasusta, päivityksestä jne… Viestintäpäälliköt toimivat myös tiiviissä yhteistyössä melkein jokaisen muun tiimin kanssa etenkin projektipäälliköiden. Tämän vuoden viestintäpäällikönä ovat Miia Pietilä sekä Inka Rantala.

 

 

Looshitiimi / Exhibitor team

Messupäivänä tärkeässä roolissa ovat kaikki näytteilleasettajat. Siksi looshitiimin tehtävä onkin erityisen tärkeä, että messuista tulee meidän näköinen. Messuilla on perinteisesti ollut useita kymmeniä erilaisia näytteilleasettajia. Looshi-, markkina- ja pöytäpaikoista vastaa looshitiimi, jonka päälliköiksi valikoituivat tänä vuonna Rasmus Hökkä ja Jutta Anttila. Looshitiimiläisiä ovat Emilia Heinula, Nelli Koivula, Tapani Suni sekä Lauri Eno. He ovat olleet tänä vuonna jo hyvin tehokkaita, sillä tiimillä on ollut useita kokouksia keskenään, joissa on saatu paljon aikaan sekä niistä on tullut hyviä ideoita. Looshien myyminen on jo aloitettu, mutta tiimillä on vielä kova työ edessä, että saadaan paikat täyteen!

Ylärivissä Emilia Heinula, Nelli Koivula, Lauri Eno ja Tapani Suni.

Alarivissä Rasmus Hökkä ja Jutta Anttila.

 

 

Mainostiimi / Advertisement team

Ylärivissä Niko Haapakoski, Ossi Tuuttila ja Suvi Oikarinen.

Alarivissä Eemil Soronen ja Elias Saari.

Messujen suurin tuotto tulee messulehden mainoksista. Siksi mainostiimillä on todella paljon tehtävää ja vastuuta. Mainostiimin tehtävänä on kaikessa yksinkertaisuudessaan myydä mainoksia sekä hankkia sponsoreita messuille. Tämän vuoden mainospäälliköksi pääsi Elias Saari. Tiimiin kuuluvat ahkerat mainosmyyjät Niko Haapakoski, Ossi Tuuttila, Suvi Oikarinen sekä Tytti Hänninen.

 

 

Ohjelmatiimi / Programme team

Onnistunut ja hyvin aikataulutettu ohjelma on messupäivän ydin. Ohjelma pyritään suunnittelemaan monipuoliseksi ja kaiken ikäisille sopivaksi. Siihen on perinteisesti kuulunut ainakin muotinäytös sekä paneelikeskustelu. Tämän vuoden messuille ohjelmavastaaviksi valittiin reippaat Tytti Hänninen sekä Veeti Tiirola. He ovat päässeet jo soittelemaan ja kyselemään esiintyjiä, sekä he ovat miettineet jonkin verran myös aikataulutusta. Tänäkin vuonna messuilla on luultavasti luvassa myös viime vuodelta tuttu ja suosittu aktiviteettialue.

Veeti Tiirola ja Tytti Hänninen.

 

 

Kahvilatiimi / Cafe team

Ylärivissä Roosa Eskola, Vaula Mikkonen ja Noora Eskola.

Alarivissä Jennina Salmela ja Anna Maximov.

Messupäivänä nälän yllättäessä messuilta löytyy myös mahdollisuus piipahtaa messukahvilassa. Kahvilasta vastaavat tänä vuonna kahvilavastaavat Jennina Salmela ja Anna Maximov, sekä tiimi, johon kuuluuvat Noora Eskola, Roosa Eskola ja Vaula Mikkonen. Messukahvilaa sisustetaan Suomi 100 teeman mukaisesti. Tarjottaviksi on suunniteltu ainakin tunnettuja perinteisiä suomalaisia herkkuja. Näillä näkymin myös osa tiimistä sekä muusta messuporukasta pääsevät itsekin leipomaan herkkuja messukahvilan vitriiniin!

 

 

Muotinäytöstiimi / Fashion show team

Muotinäytös on perinteisesti oikea messujen vetonaula. Muotinäytöksiä on yleensä ollut messuilla kaksi, joista viimeisessä on ollut mukana juhlavaatteet. Näytöstä järjestämässä on kolme innokasta tyttöä: muotinäytösvastaavat Julia Oravisjärvi ja Alisa Eskola sekä tiimiläinen Suvi Oikarinen. Tämän vuoden näytökseen pyritään saamaan mukaan perinteisiä suomalaisia vaatemerkkejä juhlavuoden kunniaksi. Tytöt ovat jo kovasti päässeet suunnittelemaan mahdollisia asuja ja miettimään alustavasti malleja yms.

Suvi Oikarinen, Julia Oravisjärvi ja Alisa Eskola.

 

 

Päätoimittajat / Editors in chief

Jenny Tiikkaja ja Sofia Nuorala.

Yksi suurimmista messujen tuotoista tulee messulehdestä, joten päätoimittajilta vaaditaan todella suurta sitoutumista ja vastuuta messuihin. Päätoimittajat keskittyvät pääosin kokonaan messulehden juttujen kirjoittamiseen, mutta he myös viestintävastaavien kanssa kirjoittavat yleensä juttuja messuista myös muihin lähialueen lehtiin. Tämän vuoden messuorganisaatiosta päätoimittajiksi valikoitui kaksi ihanaa ja reipasta tyttöä. Jenny Tiikkaja sekä Sofia Nuorala ovat molemmat hyviä kirjoittajia ja heidän juttujaan on voinut lukea jo aikaisemmista Pyhäjoen kuulumisista.

 

 

Graafiset suunnittelijat / Graphical designers

Nettisivuista ja messulehden ulkoasusta vastaavat graafiset suunnittelijat eli taittajat. He sommittelevat lehden jutut, kuvat sekä mainokset yms. paikalleen ja luovat messulehdestämme yhtenäisen kokonaisuuden. Taittajat pääsevät luultavasti myös tekemään itse joitakin mainoksia. Tänä vuonna graafisina suunnittelijoina toimivat Ossi Tuuttila sekä Eemil Soronen.

Eemil Soronen ja Ossi Tuuttila.

 

 

Tekniikkatiimi/ Technology team

Ylärivissä Nikita Langinen, Janne Westerlund ja Denis Langinen.

Alarivissä Arttu Luoto ja Tuomas Petäjäsoja.

Käytännön asioista messupäivänä huolehtivat tekniikkatiimi. Tekniikkatiimi huolehtii messupaikalla tilan- ja sähköntarpeesta. Tiimin vastuulla on myös ulko- ja sisätilojen, esiintymislavan ja näyttämön rakentaminen. Rakentaminen tapahtuu suurilta osin talkootyönä, mitä tekniikkatiimi sitten johtaa. Tiimin vastuulla on myös esim. esiintymislavan varustelu kuten valot ja musiikki. Tämän vuoden messuilla tekniikkatiimiin rakentavat päälliköt Tuomas Petäjäsoja sekä Arttu Luoto sekä tiimiläiset Janne Westerlund, Nikita Langinen ja Denis Langinen.

 

 

Taloustiimi / Financial team

Talousjohtajat huolehtivat messujen budjetista sekä heiltä vaaditaan erityistä huolellisuutta sekä tarkkaavaisuutta, koska he vastaavat messujen rahoista ja kirjanpidosta! He ovat lyhyesti sanottuna vastuussa messujen raha-asioista. Huolehtivat budjetin laatimisen, kirjanpidon, johon merkataan ylös kulut ja saatu tuotto, laskutuksen sekä meidän messujen työntekijöiden palkat. Palkat messuilla sovitaan yhteisissä palavereissa, missä tytöt ovat mukana. Tämän vuoden messuille talousjohtajiksi valittiin kaksi hyvin tarkkaa sekä melkoista laskupäätä omaavat Hilja Rautio sekä Milja Kaurala.

Hilja Rautio ja Milja Kaurala.